İTÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 

Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni (GEBİTAG’22)

Youth Science Technology Research Development Symposium 

 

İnsanların mutlu ve huzurlu olmaları için temel ihtiyaçların karşılanması için küresel ölçekte çalışmalara ihtiyaç vardır. Öğrencilerin erken yaşlarda çağın ve geleceğin becerileriyle donanması ve bu donanımı insanlık hayrına sarf etmeleri gerekiyor. Bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı insan kaynaklarının yetiştirilmesine ihtiyacımız var. 

Her alanda hızlı değişimleri ve gelişmeleri yaşıyoruz. Küreselleşen bir dünyada ülkelerin kültürel değerlerini koruyarak çağın getirdiği 

değişimlere ayak uydurmaları, sürdürülebilirliklerini ve güvenliklerini korumaları için çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bu değişimlerin derinlemesine incelenip irdelenerek toplumların sosyo-ekonomik yapıları ile özdeşleştirilmesi gerekiyor.

İnsanlık yararına faydalı çalışmaları sergileyeceğimiz Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şölenini her yıl yapıyoruz. Ortaöğretim çağındaki öğrencilerimiz sempozyumlar, seminerler, yarışmalar, projeler yaparak üniversite kültürü kazanmalarını ve erken çağda uzmanlaşmanın adımlarını atmalarını bahsi geçen değişimleri ve gelişmeleri yapmalarına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla İTÜ MTAL bünyesinde bulunan bilişim, denizcilik ve elektrik-elektronik alanında takımlar oluşturduk. Her takım bir konu üzerinde çalıştı. Öğrencilerimiz takımlar halinde bir sorunu öğretmenleri, üniversitelerdeki ablaları, ağabeyleri, araştırmacılar ve sektör çalışanları ile birlikte çalışabiliyorlar. Takımlar sayesinde farklı yaşlarda ve alanlarda çalışanlar bir araya gelme fırsatını bulabiliyorlar. Böylece ortak çalışma kültürünü daha kolay kazanabiliyorlar ve içselleştirebiliyorlar. Bu çalışma sürecinde öğrenciler uygulamalar yaparak, oyunlaştırarak, birlikte çalışarak, araştırma yaparak, değerlendirme sonuçlarına ulaştılar ve elde ettikleri verileri bilimsel makale düzeninde hazırlıyorlar. 


 

Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni planlarken ve hayata geçirirken; çocuklarımızın ilgi alanlarının, yeteneklerinin, hayallerinin, birikimlerinin geliştirilmesine ve insanlığa faydalı birer birey olmalarına katkı sağlamayı, Ahilik kültürünü bireysel olarak içselleştirerek kazandırmayı, çevresinde gördüğü sorunları projelendirerek çözüme katkıda bulunma bilincinin geliştirmeyi ve işbirliği içinde çalışma becerisini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin katma değeri yüksek alanlarda yaptıkları bu çalışmalar ile insanlığın ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, milli ve manevi değerleri yüksek bireyler olarak yetişeceklerine ve her alanda başarılarıyla üst sıralardaki toplumlar arasına yükselteceklerine yürekten inanarak yarınlara umutla bakıyoruz.

 

Sempozyum Hakkında

Sempozyum Projesi


Ana Konular

Bilişim Teknolojileri 

Denizcilik Alanı 

Elektrik-Elektronik Alanı 

Diğer konular

 

Bilişim Teknolojileri Alanı Ahilik Takımları

Denizcilik Alanı Ahilik Takımları

Elektrik-Elektronik Alanı Ahilik Takımları

Mobil/Web Uygulama Geliştirme

Denizcilikte İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

Fabrika Otomasyonu

Oyun Tasarımcısı, Programcısı

Denizcilikte Enerji yönetimi

Akıllı şehir Otomasyonu ve Enerji Harmanı

Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi

Denizcilikte Artırılmış ve Sanal  Gerçeklik Uygulamaları

Robotik uygulamalar

Siber Güvenlik 

Denizcilikte Büyük veri analizleri

Nesnelerin İnterneti Uyg.

Blockchain 

Gemilerde dijitalleşme

Dron Uygulamaları

Ağ Yönetimi 

Denizcilikte Siber Güvenlik

3D tasarım Uygulamaları

Grafik ve Tasarım

Otonom Gemiler

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Robotik Kodlama

Denizcilikte Otomasyon

Artırılmış ve Sanal  Gerçeklik Uygulamaları

Kriptoloji

Denizcilikte Oyunlaştırma

Biyomedikal Cihaz Uygulamaları

AR / VR

Denizcilikte Mavi Ekonomi

Raspberry Pi Uygulamaları


Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Hüseyin TOROS

Dr. Uğur ÖZALP

 

Düzenleme Kurulu

Rabia ARSLAN 

Münevver SAĞIR

Ömer Tanay KOÇ

Bilim Kurulu

Emre APAYDIN (İTÜ MTAL)

Fatih GÖKÇİMEN (İTÜ MTAL)

Gökhan İNCE (Doç. Dr., İTÜ)

Hüseyin TOROS (Doç. Dr., İTÜ)

Rabia ARSLAN  (İTÜ MTAL)

 

Teknik Kurul

Zeki ÇELİKBAŞ (İTÜ, celikbas@itu.edu.tr)Açılış Konuşması

Değerli Rektörüm, Dekanlarım, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerim, sektörümüzün temsilcileri, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz

3. Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu - GEBİTAG ’22 Hoş geldiniz

 

250 yıllık İTÜ tecrübesinin genç arılarla buluştuğu İTÜ MTAL’de teknolojik gelişmelere uygun olarak zihnin, duygunun, sosyalleşmenin beden ve ruh boyutunda gelişimine uygun ortamlar sunulmaktadır.

Erken yaşta dokunan, uygulayan çocuklarımız eşi benzeri görülmemiş küresel bir rekabet ortamına hazırlanabilmektedir. Okulumuzda,

•       Tübitak

•       Ahilik

•       Harezmi

•       Erasmus

•       ETwinning

•       Yarışmalar (Ulusal, Uluslararası, “Otonom Raylı Sistem Araçları”, MEB, LEGO)

•       Nasreddin Hoca Akademi

•       Seminerler, Çalıştaylar, Sempozyumlar

•       Geziler, Sosyal faaliyetler

•       Fikri Mülkiyet çalışmaları devam etmektedir.

•