GEBİTAG'A SON

İTÜ MTAL
Sempozyum
Gebitag
Sempozyum
İTÜ MTAL

HAKKIMIZDA

Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni (GEBİTAG'23) Youth Science Technology Research Development Symposium 8 Haziran 2023 Perşembe İnsanların mutlu ve huzurlu olmaları için temel ihtiyaçların karşılanması için küresel ölçekte çalışmalara ihtiyaç vardır. Öğrencilerin erken yaşlarda çağın ve geleceğin becerileriyle donanması ve bu donanımı insanlık hayrına sarf etmeleri gerekiyor. Bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı insan kaynaklarının yetiştirilmesine ihtiyacımız var. Her alanda hızlı değişimleri ve gelişmeleri yaşıyoruz. Küreselleşen bir dünyada ülkelerin kültürel değerlerini koruyarak çağın getirdiği değişimlere ayak uydurmaları, sürdürülebilirliklerini ve güvenliklerini korumaları için çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bu değişimlerin derinlemesine incelenip irdelenerek toplumların sosyo-ekonomik yapıları ile özdeşleştirilmesi gerekiyor. İnsanlık yararına faydalı çalışmaları sergileyeceğimiz Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şölenini her yıl yapıyoruz. Ortaöğretim çağındaki öğrencilerimiz sempozyumlar, seminerler, yarışmalar, projeler yaparak üniversite kültürü kazanmalarını ve erken çağda uzmanlaşmanın adımlarını atmalarını bahsi geçen değişimleri ve gelişmeleri yapmalarına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla İTÜ MTAL bünyesinde bulunan bilişim, denizcilik ve elektrik-elektronik alanında takımlar oluşturduk. Her takım bir konu üzerinde çalıştı. Öğrencilerimiz takımlar halinde bir sorunu öğretmenleri, üniversitelerdeki ablaları, ağabeyleri, araştırmacılar ve sektör çalışanları ile birlikte çalışabiliyorlar. Takımlar sayesinde farklı yaşlarda ve alanlarda çalışanlar bir araya gelme fırsatını bulabiliyorlar. Böylece ortak çalışma kültürünü daha kolay kazanabiliyorlar ve içselleştirebiliyorlar. Bu çalışma sürecinde öğrenciler uygulamalar yaparak, oyunlaştırarak, birlikte çalışarak, araştırma yaparak, değerlendirme sonuçlarına ulaştılar ve elde ettikleri verileri bilimsel makale düzeninde hazırlıyorlar. Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni planlarken ve hayata geçirirken; çocuklarımızın ilgi alanlarının, yeteneklerinin, hayallerinin, birikimlerinin geliştirilmesine ve insanlığa faydalı birer birey olmalarına katkı sağlamayı, Ahilik kültürünü bireysel olarak içselleştirerek kazandırmayı, çevresinde gördüğü sorunları projelendirerek çözüme katkıda bulunma bilincinin geliştirmeyi ve işbirliği içinde çalışma becerisini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin katma değeri yüksek alanlarda yaptıkları bu çalışmalar ile insanlığın ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, milli ve manevi değerleri yüksek bireyler olarak yetişeceklerine ve her alanda başarılarıyla üst sıralardaki toplumlar arasına yükselteceklerine yürekten inanarak yarınlara umutla bakıyoruz.